Llicències parades fira atraccions festa major

Sol·licitud per a la instal·lació d'atraccions de fira durant els dies de la festa major

Observacions:
Aproximadament un mes abans de l'inici de la festa major, des de l'Ajuntament es convocarà als firaires per determinar la ubicació exacte de cadascuna de les seves parades
On es pot trobar més informació?:
A l'àrea d'acció territorial i sostenibilitat, trucant al telèfon 93.860.52.90 Sr. Agustí de Ferrater

Sinònims:
El document que acredita que se l'ha autoritzat a muntar la parada es lliurarà previ pagament de la taxa corresponent.

Qui el pot demanar?

L'interessat, sigui persona físicia o jurídica, o el representant legal d'aquests

Quan es dóna resposta?

- Dos mesos
- El silenci administratiu es considerarà negatiu

Documentació necessària?

Instància / sol·licitud segons model normalitzat

Fotocòpia del DNI o NIF

Fotocòpia rebut impost activitats econòmiques (IAE)

Fotocòpia de la pòlissa d'assegurança de l'atracció i l'últim rebut pagat

Fotocòpia documentació tècnica de l'aparell que es pretén instal·lar.

Superfície aproximada que ocupa l'atracció.Canals de tramitació

PresencialmentOficina d'Atenció a la CiutadaniaPlaça de l'Església, 208530 - La Garriga (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet

Preu

Art. 6, tarifa 1 de l' Ordenança municipal T01, Taxa per ocupació de subsòl, el sòl i la volada de la via pública
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 05-07-2017 11:02