Llicència de primera ocupació d'edificació nova sotmesa al règim de comunicació prèvia

Sol·licitud de llicència que autoritza la primera utilització dels edificis de nova construcció o dels que hagin estat sotmesos a rehabilitació integral o substancial.

En quines dates es pot fer?
Un cop s'hagin acabat les obres.

Qui el pot demanar?

El propietari o promotor de l'obra.

Quan es dóna resposta?

Un mes.

Documentació necessària?

Sol·licitud primera ocupació

Original certificat de final d'obra (visat).

Fotocòpia de l'alta de la Contribució Territorial Urbana (IBI, imprès 902)

Plànol a escala 1/100 amb detall de la situació de les connexions amb els serveis urbans d'aigua, electricitat, gas i sanejament.

Fotocòpia de l'assegurança decennal obligatòria del promotor.

En edificis plurifamiliars:1. Llibre de l'edifici. 2. Certificat administratiu emès per la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la informació per obtenir la llicència de primera ocupació.Canals de tramitació

PresencialmentOficina d'Atenció a la CiutadaniaPlaça de l'Església, 208530 - La Garriga (Barcelona)

Preu

La taxa es recull a l'ordenança municipal T06, reguladora de la taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en materia d'urbanisme
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 02-05-2019 17:16