Formar part del Consell Municipal de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat de la Garriga

El Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat de la Garriga és l’òrgan de participació ciutadana en la política de cooperació al desenvolupament que es duu a terme des de l’Ajuntament. És també l’espai d’interlocució entre els diferents agents locals de cooperació del municipi, amb l’objectiu de potenciar la seva activitat i coordinar-la.

Actualment està integrat per:

Presidència (Convergència i Unió)

ACORD

SI

PSC

ICV

PP

As. La Garriga Societat Civil

As. Grup de solidaritat de l’Institut Vil·la Romana

Fundació PAX

As. Mans Unides-Delegació Vallès Oriental

As. Cultural Asilah - la Garriga

Fundació Pau i Solidaritat

As. Cultural Amics de l’Àfrica

As. Dentistes sobre Rodes

As. ONG Makary-Blangoua

As. per la cooperació en Medi Ambient ACOMA

As. La Puerta Abierta

As. Cusi Wawacha

Qui el pot demanar?

El Ple del Consell Muncipal de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat -CMCDS- està integrat per la Presidència (Alcaldia o Regidor/a en qui delegi), un representant de cadascun dels grups municipals, representants d'entitats i/o col·lectius que tinguin entre els seus objectius dur a terme activitats de cooperació al desenvolupament, solidaritat i cultura de la pau. Poden sol·licitar formar part del CMCDS les entitats legalment constituïdes i inscrites al Registre Municipal d'Entitats de la Garriga, així com altres col·lectius o organismes de la Garriga que, tot i no ser específics de cooperació, tinguin entre els seus objectius dur a terme activitats de cooperació al desenvolupament, solidaritat i cultura de la pau.

Quan es dóna resposta?

Passat el Consell que se celebri posteriorment a la recepció de la sol·licitud (el Consell de Cooperació al Desenvolupament es reuneix 4 vegades a l'any).

Documentació necessària?

DNI del/de la representant legal

NIF de l'entitat

Estatuts de l'entitatCanals de tramitació

Preu

Formar part del Consell Municipal de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat de la Garriga no té cap cost.

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 02-05-2019 11:36