Concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per finançar les despeses de transport escolar, als centres educatius i a les AMPA/AFA/APA, que participen al programa de natació en horari lectiu curs 2018-2019

Termini presentació sol·licituds: del 13/05/2019 al 7/06/2019

Qui el pot demanar?

Centres educatius i AMPA/AFA/APA que participen al programa de natació en horari lectiu.

Quan es dóna resposta?

El termini per a l'atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.

Documentació necessària?

Formulari específic de sol·licitud

Escriptura de constitució o Estatuts (si no s'han presentat amb anterioritat)

Número d'Identificació Fiscal de l'entitat peticionària (si no s'ha presentat amb anterioritat)Canals de tramitació

PresencialmentOficina d'Atenció a la CiutadaniaPlaça de l'Església, 208530 - La Garriga (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 02-12-2019 11:46