Canvi titularitat de nínxol (dret funerari cementiri)

Canvi de nom del títol de dret funerari.

Documentació necessària?

Original títol dret funarari (nínxols, panteons, columbaris, tombes, etc...)

Document d'identitat nou titular

Certificat últimes voluntatsSi hi ha testament

Escritura de Manisfestació d'HerènciaSi hi ha testament

Renúncia, si s'escau d'aquelles persones que puguin tenir algun dret hereditari en relació amb el nínxolSi hi ha testament Si no hi ha testament

Llibre de famíliaSi no hi ha testament

Declaració d'hereusSi no hi ha testament

Certificat de defunció de les persones que poguessin tenir algun dret a la seva titularitat, en cas de no constar inhumades a la Garriga. En cas contrari indicar el nínxol, tomba o sepultura on van ser inhumadesSi no hi ha testament

Certificat d'últimes voluntatsSi no hi ha testamentCanals de tramitació

PresencialmentOficina d'Atenció a la CiutadaniaPlaça de l'Església, 208530 - La Garriga (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet

Preu

Segons ordenaces municipals. Amb caràcter previ a l'autorització i expedició el nou títol acreditatiu del dret funerari a favor del nou titular, caldrà fer l'abonament d'aquells edictes, anuncis o despeses ocasionades amb motiu de la tramitació
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 02-05-2019 12:49