Tractament contra la processionària

Última revisió 14-12-2018 08:57
14/12/2018

Com cada any per aquestes èpoques s'ha realitzat el tractament contra la processionària del  Pi (Thaumetopoea pitycampa), que també ataca altres arbres com cedres.

Es tracta d’un lepidòpter defoliador que, a més de causar danys en les fulles dels arbres, provoca afectacions urticants i trastorns al·lèrgics en persones i animals. Dins de la gestió integrada de plagues que es du a terme des de l’Ajuntament, ja fa anys que s’ha eliminat el tractament amb insecticida selectiu, i es treballa amb un producte biològic (Bacillus thuringiensis) ,que no està classificat ni com a tòxic,irritant, ni com a perillós per al medi ambient ni per als organismes vius. Aquest element viu és molt delicat i cal aplicar-ho en el moment on la processionària es troba en un estat del seu cicle vital molt concret per tal que l’afecti i per tant elimini la plaga de l’arbre. Aquest sensibilitat fa que ens alguns espais el tractament pugui resultar ineficaç i surtin les clàssiques bosses de processionària.

Per evitar ho, aquest any s'han incorporat en moltes zones d’alt risc, com escoles i zones d’esbarjo, el tractaments amb el sistema d’endoteràpia vegetal. Aquest sistema funciona amb una injecció als vasos de l’arbre amb un producte que per les seves vies internes arriba a les fulles, que quan volen ser menjades per l’insecte moren.

En cas de detectar alguna bossa en els pins de la Garriga, cal avisar l’Ajuntament i no quedar-se en la zona de l’arbre afectat. Des de l’Ajuntament es procedirà a eliminar la bossa de manera mecànica, ja que si la bossa cau a terra pel vent o algun altre acció pot produir urticàries i al·lèrgies.

Processionària
Processionària