Sessió informativa sobre la convocatòria extraordinària d'ajuts de lloguer o hipoteca

Última revisió 22-04-2014 10:48
22/04/2014

L'Ajuntament oferirà, el proper 25 d'abril de 10.30 a 11.30 h, un sessió informativa, prèvia inscripció, sobre la convocatòria extraordinària per a la concessió de prestacions econòmiques d'urgència especial per al pagament del lloguer o quotes d'amortització hipotecària per a l'any 2014, adreçada a persones en situació d'atur de llarga durada. 

Les inscripcions a la sessió s'han de fer a l'Oficina de Serveis Socials, al carrer Sant Francesc, 1, trucant al 93.871.90.95 o per correu electrònic a pigualtat@ajlagarriga.cat

Cartell sessió informativa
Cartell sessió informativa