Segueix la campanya de recuperació dels marges del riu Congost

Última revisió 10-04-2014 13:39
10/04/2014

Aquesta primavera se seguirà amb la campanya de recuperació dels marges del riu Congost, actuant sobre els rebrots de les plantes invasores que han seguit proliferant tot i les tasques d’eradicació que es van fer a la tardor del 2013. El proper 22 d'abril, es preveu fer una actuació selectiva per eliminar els rebrots de les canyes als marges entre el pont de la Doma i el pont del carrer Moranta. D'aquesta manera s'evita perjudicar les espècies que hi viuen.

Els rebrots que es trobin propers a l’aigua o a algun hàbitat de fauna s’eradicaran amb petita maquinària i a la resta s’hi aplicarà un tractament fitosanitari a base de glifosat 36%, aplicat directament sobre les tiges de les canyes que hagin recrescut.

L’aplicació del producte fitosanitari es durà a terme el dimarts 22 d’abril entre les 6 i les 12 del matí.


OBJECTE DEL TRACTAMENT: reduir la proliferació de Arundo donax L (canya comú).
- DATA: 22 d’abril de 2014
- HORARI: 6:00- 12:00 h
- MATERIA ACTIVA: glifosat (36%)
- UBICACIÓ: marges del riu Congost entre el pont de la Doma i el pont del carrer Moranta.


Els condicionants preventius per seguretat segons la fitxa de dades del producte fitosanitari són els següents:
- No entreu en la zona tractada fins que l’aplicació s’hagi assecat. Respecteu les zones senyalitzades.
- Eviteu el contacte amb les canyes tractades durant les primeres 24 hores.
- Per tal de minimitzar les molèsties que es puguin ocasionar, es recomana als veïns propers als marges tractats que durant la realització dels treballs mantinguin les finestres i portes tancades i no deixin roba ni animals domèstics en balcons o terrasses.

Riu Congost
Riu Congost