Posa't a prova pel Dia de l'Educació Ambiental!

Última revisió 24-01-2020 14:54
26/01/2020

Avui, Dia Mundial de l'Educació Ambiental, volem posar a prova els vostres coneixements sobre reciclatge i recollida selectiva.

Des de l’Ajuntament celebrem i reivindiquem aquesta jornada, tot defensant l’educació ambiental com a eina transformadora que ens permet analitzar i entendre per actuar davant els reptes socioambientals de la nostra societat.

Per aquest motiu hem preparat una enquesta virtual amb 6 preguntes sobre el reciclatge i la recollida selectiva al poble. L’objectiu és posar a prova veïns i veïnes del municipi, i aportar-los coneixements interessants i útils sobre el tema.

L’acció vol apropar el sistema de recollida de residus al conjunt de la població i remarcar la importància del reciclatge i de separar les fraccions correctament. 

El test amb 5 minuts està fet! T'hi animes? 

 

                                     

 

Dia Mundial de l’Educació Ambiental

El Dia Mundial de l’Educació Ambiental va néixer l'any 1975 amb la celebració a Belgrad del Seminari Internacional d'Educació Ambiental.  Aquest seminari va comptar amb la participació de 70 països i va donar lloc a la Carta de Belgrad, on es plasmen els objectius fonamentals d'aquesta educació:

  • Prendre consciència del medi ambient
  • Interès pel medi i les seves problemàtiques
  • Adquirir coneixements, aptituds, actituds i motivació per treballar de forma individual i col·lectiva en la cerca de solucions als problemes mediambientals presents i futurs.

L'educació ambiental comença amb petites accions, amb canvis individuals i socials que provoquen la millora del medi i un desenvolupament sostenible.

Una pràctica diària que beneficia positivament al medi és la del reciclatge, que consisteix en la separació dels residus per tal d'aprofitar-ne els recursos que s'obtenen de les matèries primeres.

El medi ambient no és una font inesgotable de recursos, fet que explica la importància de les anomenades 3R’s; reciclar, reduir i reutilitzar.

 

powered by Typeform

TEST. El reciclatge a la Garriga.
TEST. El reciclatge a la Garriga.

Enllaços