Mobilitat més segura en entorns escolars

Última revisió 16-05-2018 14:50
16/05/2018

S’estan acabant una sèrie d’actuacions de millora de la seguretat viària i la mobilitat a peu a l’entorn de l’Escola Tagamanent i l’Institut Manel Blancafort.

Els treballs han consistit en l’ampliació del carril de circulació i la vorera virtual del carrer Carrerada, per tal de fer més segur el pas dels vianants; el redisseny de la cruïlla entre Carrerada i Joan Martí, de manera que s’obliga els vehicles a allunyar-se de la cantonada i s’augmenta la visibilitat; la creació d’un nou pas de vianants al carrer Carrerada i la continuació de la vorera de la Ronda Carril, de forma virtual, fins a Carrerada, per donar continuïtat a l’itinerari a peu dels vianants.

L’objectiu és millorar la seguretat viària de la cruïlla i de la mobilitat a peu de la zona.