Les propostes al presssupost han d ecomplir unes condicions

Última revisió 30-06-2017 09:40
25/05/2017

Totes les propostes al pressupost 2018 que la ciutadania faci arribar a l'Ajuntament hauran de complir unes condicions.

Les peticions han de ser inversions (són tot allò que es pot construir i adquirir i que és perdurable en el temps) d’interès públic i generar impacte en el conjunt del municipi.

Una altra de les condicions és que cal que la iniciativa sigui de competència municipal (l'Ajuntament no pot construir una carretera o un hospital) i no poden ser ni subvencions ni ajuts a entitats i/o col·lectius. 

I per últim cal que siguin tècnicament i econòmicament viables, així com que respectin el marc jurídic legal i no contradiguin els diferents plans municipals aprovats. 

Poden ser propostes, l a renovació o creació d’un equipament, l a millora d’un espai públic, l ’adquisició de mobiliari, l a creació d’una web o aplicació, entre d’altres exemples.

Podeu trobar més informació al web del pressupost participatiu .

Propostes
Propostes