La taxa pel servei de clavegueram es cobrarà per separat de la de l’aigua

Dimecres, 31 d'octubre de 2018 a les 00:00

En data 20 d’octubre del 2008, el Ple de l’Ajuntament va aprovar la imposició de la taxa de servei públic del clavegueram, juntament amb la seva ordenança fiscal, la qual va entrar en vigor l’any 2009, i que es va procedir a cobrar amb el rebut de l’aigua.

Amb motiu d’un canvi normatiu que impedeix cobrar la taxa amb el rebut de l’aigua, el dia 25 d’octubre de 2017, el Ple de l’Ajuntament va aprovar, entre d’altres, la modificació d’aquesta ordenança, que entrà en vigor el 2018, deixant sense efecte la recaptació conjunta amb el cobrament del rebut de l’aigua.

En aquest sentit, s’informa que a partir d’aquest exercici econòmic, aquesta taxa municipal no es cobrarà amb el rebut de l’aigua i és l’Ajuntament qui la gestiona directament i en delega el seu cobrament a l’Organisme Autònom de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, amb el benentès que aquesta taxa no ha sofert cap increment, com a la resta d’impostos i taxes més significatives.

Darrera actualització: 05.11.2018 | 13:08