La Targeta Moneder, una nova acció d'ajut social

Última revisió 13-12-2019 14:11
21/11/2019

L'Ajuntament ha posat en marxa un nou programa d’ajut social per a famílies i persones usuàries dels serveis socials municipals: la Targeta Moneder.

Amb aquest projecte, es vol dotar d’un nou instrument als ajuts econòmics per a alimentació i productes de primera necessitat que reben aquelles veïnes i veïns  en situació de vulnerabilitat econòmica.

Es tracta d’una targeta de prepagament amb un valor monetari definit des de Serveis Socials i que permet fer compres de productes bàsics a qualsevol comerç de proximitat. L’objectiu d’aquest sistema és facilitar l’accés a aliments frescs per garantir una alimentació de qualitat, equilibrada i saludable. També es vol evitar l’estigmatització i potenciar la normalització de la gent beneficiària d’aquest tipus d’ajuts.

Per sol·licitar la targeta cal presentar una instància, però només es concedeix a les persones que reben un informe favorable de l’equip de Serveis Socials Bàsics, que és qui valora la situació socioeconòmica de cada cas (d’acord amb les bases per a la concessió d’ajuts econòmics per atendre necessitats peremptòries en matèria de serveis socials).

Targeta Moneder
Targeta Moneder