Informe dels espais lliures per a la planificació urbanística

Última revisió 20-12-2017 12:04
19/12/2017

La Diputació de Barcelona ha entregat avui un informe sobre espais lliures de la Garriga.

Aquesta diagnosi permetrà argumentar la planificació futura del municipi a partir de la seva infraestructura verda entesa com el conjunt d’espais naturals i seminaturals d’aquest territori. 

L'informe aprofundeix en la descripció i valoració del territori des de la perspectiva que ofereix el marc conceptual dels serveis ecosistèmics que prioritza les contribucions del medi natural i els ecosistemes al benestar humà.

En aquest aspecte, la Garriga presenta diversos àmbits paisatgístics contrastats. Per una banda, l’extrem nord  del municipi és marcadament forestal, i per l’altra, la trama urbana es disposa al bell mig del terme, bàsicament en paral·lel al riu Congost i ocupant la seva ribera esquerra.  Al sud-est de la superfície urbanitzada es conserven els darrers paisatges agrícoles amb una certa entitat, i a ponent del Congost, el paisatge és un mosaic agroforestal on la component agrícola retrocedeix deixant pas a espais ocupats per erms i brolles. Entremig d’aquest mosaic d’ambients i travessant el terme de nord a sud, el riu Congost s’encaixa dins la trama urbana.

 

entrega informe espais lliures
entrega informe espais lliures