Es millora la seguretat a la Carretera de l'Ametlla

Última revisió 06-05-2019 13:40
30/01/2019

A principis de gener van començar unes obres de millora de la seguretat a la carretera de l’Ametlla. Es tracta de la continuació del projecte promogut per la Diputació de Barcelona al llarg de tota la carretera BP-1432 de Sant Feliu a la Garriga.

S'hi han col·locat cinc embornals de recollida d’aigua; dos nous passos de vianants, un davant el restaurant i l'altre al carrer Ceràmica; dues adaptacions, al carrer Fra Benet i a la carretera de l’Ametlla amb carretera Nova, i s’ha resasfaltat el tram del carril d’entrada a la Garriga que estava malmès.

Obres carretera Ametlla
Obres carretera Ametlla