El Ple d'Organització es farà dimecres 3

Última revisió 01-07-2019 12:52
01/07/2019

El Ple d'Organització de l'Ajuntament, on es coneixerà el Cartipàs municipal, tindrà lloc el proper dimecres 3 juliol 19 h. La sessió es farà, com sempre, a la Sala de Plens i es podrà seguir en directe per Ràdio Silenci (107.4 FM, TDT i radiosilenci.cat). 

El Cartipàs és la distribució per àrees o regidories del govern local. Així, en el Cartipàs s’hi defineix cada una de les regidories i quines funcions li corresponen desenvolupar.

L'equip de govern actual, format per ERC amb Acord, està integrat per Dolors Castellà, Lluís Marco, Neus Marrodan, Lluís Rodríguez “Pote”, Meritxell Catalan i Jordi Musquera. 

El Ple tindrà el següent ordre del dia:

 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior corresponent al Ple extraordinari  del dia 15 de juny de 2019.
 2. Donar compte del  decret de nomenament dels tinents d'alcalde.
 3. Donar compte del decret d’assignació de les delegacions genèriques encomanades als regidors de la corporació.
 4. Donar compte del decret de composició i competències delegades a la Junta de Govern Local.
 5. Restar assabentats de la composició dels grups polítics municipals i designació dels  portaveus.
 6. Aprovació règim de sessions plenàries, període 2019-2023.
 7. Constitució de la Comissió Informativa Única (Junta de Portaveus).
 8. Constitució de  la Comissió especial de Comptes.
 9. Nomenament representants de l'Ajuntament a diferents òrgans col·legiats.
 10. Assignació drets econòmics de l'alcaldessa i els regidors. Legislatura 2019-2023.
 11. Assignació de les aportacions econòmiques als grups polítics. Legislatura 2019-2023.

Cartip? s
Cartip? s