El dimecres 30 es farà el Ple municipal de l'abril

Última revisió 28-04-2014 09:22
24/04/2014

El ple del mes d'abril es farà el dia 30 a les 19 h, a la sala de Plens.

Ordre del dia:

1. Aprovació, si procedeix, de l’acta núm. 55/2014 corresponent a la sessió ordinària del dia 26 de març de 2014.
2. Donar compte del Despatx d’Ofici
3. Modificació de l’Ordenança municipal núm. P01, reguladora dels preus públics pels serveis de l’Escola Municipal de Música Josep Aymerich i aprovació dels preus públics de l’Aula d’Instruments Complementaris.
4. Modificació de l’Ordenança municipal núm. P02, reguladora dels preus públics pels serveis de l’Escola Municipal d’Art i Disseny.
5. Modificació de l’Ordenança municipal núm. P08, reguladora dels preus públics per la prestació del servei d’Escola Bressol Municipal Les Caliues.
6. Aprovació de l’acord de la xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat per un salt endavant del pacte dels alcaldes i les alcaldesses, i per una energia sostenible local
7. Aprovació de la rectificació de l’inventari municipal.
8. Ratificació de les prescripcions d’ofici a la Modificació Puntual del PGO; UA-35 Els Tremolencs.
9. Aprovació provisional de la modificació del PEPP; modificació protecció de l’element núm.125 “Casa Narcisa Freixas”.
10. Aprovació del reglament regulador del servei d’estacionament gratuït, amb horari limitat, en diverses zones del municipi (zona vermella).
11. Aprovació de l’expedient de modificació de crèdits. Crèdits extraordinaris. Coral Ariadna.
12. Ratificació de la resolució de d’Alcaldia-Presidència relativa a l’aprovació del pla pressupostari període 2015-2017.
13. Donar compte de la rectificació de la resolució d’Alcaldia-Presidència relativa a l’aprovació de la liquidació del pressupost corresponent a l’exercici 2013.
14. Donar compte de l’estat d’execució del pressupost primer trimestre 2014 .
15. Donar compte del compliment de la llei de la morositat 15/2010. Primer trimestre 2014.
16. Mocions
17. Precs i Preguntes

El podreu seguir en directe per Ràdio Silenci al 107.4FM

Foto de l'adhesió del Dia internacional de conscienciació de l'autisme
Foto de l'adhesió del Dia internacional de conscienciació de l'autisme