Consolidació de talussos al Congost

Última revisió 28-05-2018 11:22
29/05/2018

Les obres d’arranjament del talús del riu Congost, entre el pont de Can Noguera i el pont de la Doma, que va en paral·lel al carrer Impremta, han començat a finals d’aquest mes de maig.

Les obres d’arranjament del talús del riu Congost, entre el pont de Can Noguera i el pont de la Doma, que va en paral·lel al carrer Impremta, han començat a finals d’aquest mes de maig.

A la zona est del pont de Can Noguera s’hi construirà un talús de rocalla, on l’actual s’està descalçant. Més avall, es reforçarà l’estructura del pont de la Doma amb una nova escullera.

En els dos trams també es farà una actuació d’ambientalització, que consistirà en l’eliminació de la vegetació invasiva i la plantació posterior d’espècies autòctones.

L’obra es completarà amb la urbanització del passeig Congost, entre els carrers dels Horts i de Can Noguera.

Els treballs, que han començat amb la creació de rampes d'accés per treballar i netejar la zona, han de servir per consolidar els marges del riu Congost en aquests dos trams del municipi, disminuint el risc de despreniments i millorant la seva funcionalitat ambiental, hidràulica i morfodinàmica.

Les obres, que es preveu que s’allarguin cinc mesos, aniran a càrrec de l’empresa Talio, que ja fa fer un altre talús del riu, a l’alçada dels Pinetons durant l’any 2017. Tindran un cost de 384.000 euros.