Com gestionem el residus en cas d'aïllament domiciliari?

Última revisió 31-03-2020 11:14
31/03/2020

L'Agència Catalana de Residus facilita instruccions a la població.

Des de l'Ajunatment, i seguint les recomanacions oficials, es recomana la col·laboració de la ciutadania per evitar contagis derivats de la manipulació dels residus de persones que es trobin aïilades per COVID-19.

En primer lloc, s'indica que a  l’habitació de la persona pacient o confinada hi ha d’haver un cubell específic, preferiblement amb tapa i amb pedal d’obertura. En aquest cubell s'hi ha de dipositar el material d'un sol ús utilitzat per la persona malalta o en confinament i el material que fa servir la persona que la cuida (guants, mocadors, mascaretes, etc). També s'hi dispositarà qualsevol altre residu generat dins de l'habitació.

Els residus s'han de dipositar en una bossa de plàstic específica amb tancament hermètic. Cal tancar la bossa abans de sortir de l'habitació. Un cop tancada, aquesta bossa (bossa 1) es pot dipositar a la bossa on llencem la resta de rebuig de la casa (d'ara endavant, bossa 2).

La bossa 2 es llençarà, finalment, als contenidors de les fraccions de resta o rebuig. 

Queda totalment prohibit deixar aquests residus dins dels contenidors de recollida de qualsevol de les fraccions separades (orgànica, envasos, paper, vidre) o abandonar-los a l'exterior de les àrees de recollida. 

Cal que hi hagi un cubell a l'habitació de la persona aïllada.
Cal que hi hagi un cubell a l'habitació de la persona aïllada.