Campanya d'esporga a la Garriga

Divendres, 2 de novembre de 2018 a les 08:00

Aquest dilluns 5 de novembre s’inicia la campanya d’esporga 2018-2019.

Aquesta campanya seguirà els criteris de sostenibilitat marcats els darrers anys en la gestió del Verd Urbà de la Garriga, molt més sostenible, adaptada a les condicions climàtiques del municipi, amb la  transformació progressiva de les zones de gespa amb espècies més resistents i mètodes de reg més eficients, o la reducció fins a la seva eradicació (en alguns casos), dels  productes fitosanitaris en la gestió de plagues i malures. Aquest camí és lent, ja que bàsicament es tracta de deixar que la natura segueixi el seu curs i els depredadors naturals, marietes i altres, siguin els que controlin els nivells de plaga.

Per poder fer això, l’arbrat és un element clau en la conservació d’aquesta biodiversitat. Tots tenim clar els beneficis d’un poble amb un arbrat de qualitat: reducció de la temperatura, disminució de la contaminació atmosfèrica, absorció del Carboni, conservació de l’aigua i reducció de l’erosió, reducció de la contaminació acústica, augment de la biodiversitat i en els darrers anys també s’ha observat el benefici “ mental i físic” de la presència de verd i arbrat.

Per aquest motiu en els darrers tres anys s'ha anat canviant paulatinament el model d’esporga dels arbres de la Garriga. En el primer anys del canvi les esporgues de brocada (reducció total de la capçada de l’arbre deixant només una branca secundària en les principals) va quedar reduïda a moreres i àcers . Molts altres arbres com plataners i mèlies havien patit aquestes podes amb ferides molt grans, que a la llarga han provocat caiguda de branques i arbres dèbils en front les malaties. En aquests arbres es va apostar per fer una poda de reformació, per tal que l’arbre perdi la forma i ferides de l’esporga a brocada i creixi de nou en un format més natural. El segon i tercer any les brocades de moreres i àcers van seguir, però els arbres de reformació només van ser esporgats amb esporga de manteniment i formació per tal d’eliminar les branques amb creixements desmesurats o mal orientats. En aquesta campanya, ja es va un pas més enllà i es deixa a brocada només les moreres, per mirar de mantenir l’ombra que generen les seves brotades de primavera; els àcers amb creixements més petits i dèbils no seran esporgats en la campanya de tardor/ hivern i es faran esporgues de seguretat en arbres com mèlies o plataners que tenen branques amb cert perill. L’altra novetat és que es potenciaran les esporgues en verd: un cop els arbres a la primavera facin la brotada, es realitzarà una esporga en verd per retirar branques amb creixements horitzontals que molesten al pas o habitatges, branques que no hagin brotat o arbres de clima més càlid que no ha fet parada vegetativa i que, per tant, a la tardor/hivern patirien les conseqüències de qualsevol tall.

L’objectiu amb aquesta esporga és tenir arbres el més naturals i forts possibles, respectant el pas de persones i les façanes el màxim possible. Aquest arbres sans donaran més ombra, estaran més preparats per resistir les plagues i seran el reservori de marietes i altres insectes que ens ajuden a combatre les plagues.

Darrera actualització: 14.12.2018 | 13:14