Campanya de poda a la Garriga

Última revisió 13-12-2019 14:11
21/11/2019

A principis de novembre es va iniciar la campanya de poda als carrers de la Garriga, que s’allargarà fins a la primavera, seguint el Pla d’Arbrat. Es tornen a posar en pràctica les mateixes tècniques de l’any passat, que suposen una poda menys agressiva, que afecta menys la salut dels arbres.

Què és la poda?

Es defineix com l’eliminació selectiva de les branques o una part per un motiu fi o concret. Per això s’ha de tenir present la gran diferència que hi  ha entre la poda que es fa en sistemes agrícoles, en les quals l’objectiu és obtenir la màxima producció de fruits, i la poda que es fa en els arbres que viuen a la ciutat, en els quals l’objectiu és mantenir el màxim valor funcional i ornamental de l’arbre.

Per què es poden els arbres a la ciutat?

En l’arbrat viari la majoria de les vegades la poda es realitza per la seva situació, ja que entren en conflicte amb els edificis, el trànsit, la senyalització... tot i això, la poda també es duu a terme per motius estètics, sanitaris o de seguretat. En els arbres joves la poda és generalment per regular-ne l’estructura o per donar una forma determinada.

Els criteris que s’apliquen per la poda són els següents:

  • Tallar branques mortes o amb risc de caiguda.
  • Tallar branques baixes que afectin els vianants, la senyalització viària o el trànsit rodat.
  • Formar correctament l’arbre o restaurar formes anòmales.
  • Adequar els arbres a les necessitats d’ús i l’espai on s’ha de desenvolupar.

Si es segueixen aquests criteris, la poda es pot fer durant tot l’any, no és cert que només es pugui podar a l’hivern; de fet hi ha certes operacions que s’han de fer “en verd”, com l’eliminació de forts rebrots que surten després d’una poda molt intensa.

Què és el pinçament de la guia?

Aquest procediment és molt usual en els arbres fruiters en sistemes agrícoles, però és una de les pràctiques més poc recomanables en la poda de l’arbrat viari. El pinçament de la guia dóna lloc a la pèrdua del port natural de l’arbre, que representa una pèrdua del valor ornamental. A més, dóna lloc a un fort creixement en amplada, cosa que és molt problemàtica, sobretot en els carrers més estrets, ja que obliga a realitzar contínues intervencions per evitar molèsties i problemes.

Els arbres poden caure?

Els arbres tenen els seus propis sistemes i mitjans per mantenir-se dempeus, per molt alts que siguin. És clar que de vegades els arbres cauen, però això no té relació directa amb la seva alçada, sinó amb altres condicionants com l’estat sanitari i les característiques del sòl. A la ciutat el principal risc de caiguda és a causa dels podriments interns o externs, que bàsicament són provocats per impactes de cotxes i ferides grans de poda; tant uns com altres donen lloc a cavitats que minven el bon estat sanitari de l’arbre. És també per aquest motiu que no és recomanable fer podes intenses.

Els arbres causen al·lèrgies?

En l’època de floració -fructificació els arbres poden provocar algun tipus d’al·lèrgies a les persones més sensibles, però no són els principals causants d’aquestes malalties. Hi ha molts factors que influeixen en el desenvolupament de símptomes al·lèrgics, com les condicions climàtiques, l’època de l’any, la pol·lució, els costums alimentaris o la resta de vegetals i animals amb els quals es conviu a les ciutats.

Què és la melassa que cau dels arbres?

La melassa no és res més que saba de l’arbre que és excretada per alguns insectes com els pugons o les caparretes. La melassa té un alt contingut en sucres i per això és força enganxosa i afavoreix l’aparició de fongs. Els fongs s’alimenten d’aquests sucres i donen un aspecte més negre a la melassa, que pren el nom popular de negra o negrilla.

Per tal d’evitar l’aparició de melassa, des del departament de Parcs i Jardins s’afavoreix i s’inspecciona l’aparició d’insectes útils que parasiten o s’alimenten dels insectes que causen la melassa; quan aquest control biològic no és prou eficaç es fan tractaments fitosanitaris en les èpoques més adequades.

Els arbres tapen la llum del sol?

És inevitable en els carrers estrets i amb arbres bastant desenvolupats que, en els pisos més baixos dels edificis, la quantitat de llum directa que hi arriba sigui menor, però això és només un petit preu que s’ha de pagar si es compara amb la gran quantitat de beneficis que ens aporten els arbres a la ciutat.

Quins beneficis aporten els arbres a la ciutat?

Els beneficis dels arbres a la ciutat són ben coneguts i se n’han descrit tan de psicològics com d’ambientals. Entre els més importants cal destacar els següents:

- Fan ombra a l’estiu

- Filtren i fixen elements contaminants

- Fan bonic, harmonitzen i dignifiquen espais construïts de baixa qualitat estètica.

- Creen microclimes agradables

- Disminueixen el soroll

- Donen identitat al lloc

- Donen riquesa ecològica i afavoreixen corredors biològics.

- Poden aportar fragàncies agradables.

Poda
Poda

Enllaços