Bonificacions per ús de la deixalleria

Última revisió 30-06-2017 11:31
11/04/2017

Un total de 1634 persones van aconseguir una bonificació en la taxa d’escombraries durant el 2016 per haver fet ús de la deixalleria municipal. 

Amb aquesta xifra se supera, en un 5%, el nombre de bonificacions del 2015. En total, l’any passat van passar per l’equipament 7110 veïns i veïnes del municipi.

Segons estableix l’ordenança municipal reguladora de les taxes per la prestació del servei de gestió de residus municipals, tenen dret a una bonificació del 10% o del 20% els particulars que en el seu habitatge habitual facin ús de la deixalleria i acreditin l’obtenció de 10 o 20 punts mitjançant la targeta de la deixalleria. Els punts que s’obtenen a l’hora dipositar els residus depenen del tipus de fracció, i la relació es pot consultar al mateix equipament. 

La targeta de la deixalleria és gratuïta i pot sol·licitar-se a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania amb el rebut d’escombraries. El període d’acreditació d’ús de la deixalleria és de gener a desembre, i la bonificació s’aplica en funció de l’ordenança municipal del següent exercici. La puntuació acumulada al llarg de l’any es pot consultar a la web .

Durant aquest 2017, la Garriga disposarà més d’un servei de deixalleria mòbil, cada dilluns a la tarda a la plaça de Can Dachs. La targeta també serà vàlida per als residus que es dispositiu en aquesta unitat.

Foto carnet deixalleria
Foto carnet deixalleria