Nou estudi de la qualitat de l'aire

Última revisió 03-07-2017 12:23
09/12/2016

L’estudi de la qualitat de l’aire que l’Ajuntament va sol·licitar a la Gerència de Serveis de Medi Ambient ha determinat que l’aire de la Garriga presenta els compostos orgànics típics d’un context urbà i que, en cap cas, se superen els límits de toxicitat permesos.

En concret es va sol·licitar de fer una avaluació del nivell d’immissió dels compostos Orgànics Volàtils (COVs) en el municipi.

Les mostres es van agafar el mes de març en 4 punts del municipi (avinguda de la Generalitat i dels Tremolencs i carrers Barcelona i Avellaners).

L'estudi es pot consultar al web municipal.

estudi aire la garriga
estudi aire la garriga