Subvenció per al carrer dels Banys

Última revisió 28-06-2017 11:33
10/11/2016

La Diputació de Barcelona ha concedit una subvenció de 200.000 euros a l’Ajuntament per a la reurbanització del carrer Banys, entre els carrers Doma i Figueral. 

L'actució inclou la renovació de tots els serveis urbans tan els municipals (clavegueram, abastament d'aigua i enllumenat públic) com els privats (electricitat, telecomunicacions i gas). 

Les obres, que començarien al llarg del 2017, també preveuen millorar l'accessiblitat de tot el tram, deixant el paviment com a plataforma única amb prioritat invertida.

carrer banys la garriga
carrer banys la garriga