Renovació de l'enllumenat a Ca n'Illa

Última revisió 28-06-2017 11:41
21/10/2016

El projecte de manteniment i millora de la xarxa municipal d’enllumenat públic segueix avançant i la zona de Ca n'Illa compta amb 84 noves lluminàries amb tecnologia LED.

Fins ara, el barri tenia una instal·lació d’enllumenat públic formada per lluminàries que funcionaven amb vapor de mercuri, aquest és un material contaminant i poc eficient energèticament. 

Les lluminàries que s’han instal·lat tenen un consum un 70% inferior a les que hi havia i donen un rendiment lumínic un 65% superior. La potència instal·lada s’ha reduït en 3.000 W i això generarà un estalvi anual d’uns 4.000 €. 

La instal·lació, que l’ha fet la Unitat Operativa de Serveis de l’Ajuntament, ha costat 24.000 €.

El projecte de manteniment i millora de la xarxa municipal d’enllumenat públic, que es va iniciar l’any 2013, seguirà endavant i es preveu que durant el primer trimestre de l'any que ve se seguirà millorant la zona amb la substitució de 50 nous punts de llum, seguint amb els mateixos criteris que fins ara han donat tan bons resultats. .

enllumenat ca n'illa
enllumenat ca n'illa