Nova Comissió de Nomenclàtor

Última revisió 28-06-2017 11:45
19/10/2016

El Ple municipal del mes de setembre va aprovar la nova comissió del Nomenclàtor que s'encarrega d'estudiar les propostes de nom de les vies públiques del municipi.

La Comissió està formada pels membres proposats pels diferents grups polítics: Alfred Vilar (CiU), Albert Benzekry Fortuny (Acord-ERC), Marc Troyano (CUP), Joana València (Ciutadans), Josep Miró i Borrell (PSC), Israel Molinero (ICV) i Jordi Musquera (Solidaritat)

La Comissió és un òrgan assessor i de caràcter consultiu.

ple municipal
ple municipal