Inscripcions al grup de conversa de català

Última revisió 28-06-2017 11:57
20/09/2016

L'Oficina de Català, d'acord amb la demanda de la població, està organitzant un grup de conversa per a aquelles persones que volen practicar el català, però no estan avesades a estudiar la gramàtica de la llengua.

Des de l'Oficina de Català, cada any s'organitzen les edicions del Voluntariat per la llengua amb l'objectiu d'aconseguir parelles lingüístiques, un aprenent i un voluntari lingüístic que practiquin el català, i agafar confiança a l'hora d'establir una conversa.

Ara es pretén anar més enllà i es forma el grup de conversa que reunirà els dimarts al vespre, de 19.30 h a 21 h, a l'EME, a usuaris que el català no és la seva llengua habitual però que intenten agafar-ne fluïdesa.

A cada sessió es parlarà sobre un tema en concret amb la intenció que tothom digui la seva emprant el català com a llengua vehicular.

El curs començarà dimarts, 4 d'octubre.

cursos de català
cursos de català