Repavimentació del c/Cardedeu i altres vials del municipi

Última revisió 28-06-2017 12:15
06/07/2016

A partir del 7 de juliol es preveu que es segueixin repavimentan diferents vials del municipi com el ptge Fra Benet i els carrer Riera, Rupit, Cardedeu. 

Així es preveu que durant el 7 i 8 de juliol es puguin fer ptge Fra Benet i els carrer Riera, Rupit i de l'11 al 15 es faci el carrer Cardedeu (a partir del carrer Bonaire). 

Els dies 11 i 12 de juliol es duran a terme les obres de repavimentació del carrer Nadal i a partir del 15 es farà el carrer Manuel Raspall que, abans de pavimentar-se, es reurbanitzarà.

A partir del dia 14 també es preveu que es repavimenti el passatge Bertí.

Tots aquests treballs suposaran talls de trànsit i modificacions d'aparcament dels vehicles.

Aquestes actuacions es troben incloses dins el projecte de repavimentació de diversos vials del municipi. Les obres les durà a terme l’empresa Port Narbonne, de Viladecans, que és qui va guanyar el concurs obert de contractació.

Per qualsevol dubte o consulta us podeu posar en contacte amb l’àrea d’urbanisme d’aquest ajuntament a través del correu electrònic lg@ajlagarriga.cat o del telèfon 93 860 52 89

Pavimentació carrers la garriga
Pavimentació carrers la garriga