Remodelació dels semàfors a la cruïlla Ctra Nova-Can Noguera

Última revisió 28-06-2017 12:57
09/05/2016

La zona de la cruïlla de la carretera Nova amb el carrer Can Noguera té, des de principis de maig, semàfors nous.

Era la darrera zona del municipi que encara tenia les lluminàries d’incandescència, que ara s’han posat de LED aconseguint així una reducció de la potència instal·lada del 90 %, que generarà un estalvi anual de 3.000 €.

En l'operació s’han canviat 79 lluminàries i també s’ha aprofitat per pintar i renovar algunes de les caixes semàforiques per donar un millor acabat. 

L'obra, que ha estat executada per la unitat operativa de serveis municipal, ha tingut un cost de 15.000 €.

semàfors
semàfors