L'oficina de Consum registra prop de 300 visites anuals

Última revisió 13-04-2016 14:00
15/04/2016

L’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) va rebre, al llarg del 2015, 264 visites. Del total de consultes n’hi ha que van ser per demanar assessorament, medició, fer queixes o presentar una reclamació. 

En total es van obrir 66 expedients a empreses o establiments, dels quals a l’inici del 2016 només n’hi ha 9 pendents de resolució.


Un any més, la majoria de consultes registrades van estar relacionades amb el sector de la telefonia, on els moviments d’altes i baixes, canvis de tarifes i descomptes són molt habituals . En alguns casos, les persones consumidores van denunciar no haver rebut els productes que havien contractat (descomptes, obsequis, promocions) o haver pagat imports que no els corresponien a la factura.

Els sectors que van suscitar més consultes, just després del de la telefonia, són els dels serveis de gas i llum, on es van detectar imports equivocats o talls de subministrament en què no s’havia informat prèviament la persona afectada. El de les assegurances també és un terreny que genera dubtes: hi ha veïns i veïnes que es van queixar perquè la seva companyia no es feia càrrec dels danys que li pertocaria assumir, i n’hi ha que no sabien que per donar-se de baixa d’una asseguradora cal fer-ho amb dos mesos d’antelació.

De les 264 consultes fetes a l’OMIC, n’hi ha que només van ser per demanar assessorament o medició, i d’altres en què es va oler presentar una queixes o una reclamació. En total es van obrir 66 expedients a empreses o establiments, dels quals a l’inici del 2016 només n’hi ha 9 pendents de resolució.

L’OMIC és un servei gratuït de l’Ajuntament adreçat a les persones que, en un moment determinat, necessiten ajuda o assessorament en temes de consum. Es troba ubicada a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) i és oberta cada dimarts de 10 a 14 hores (93 860 50 50 – ext. 1199).

Oficina Consum la Garriga
Oficina Consum la Garriga