Prohibit fer foc a terreny forestal i franja

Dimarts, 22 de març de 2016 a les 08:00

Entre el 15 de març i el 15 d'octubre, queda totalment prohibit en els terrenys forestals (poblats o no per espècies arbòries) i en la franja de 500 metres que els envolta.

Amb tot, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural pot autoritzar, de manera extraordinària i prèvia presentació de la sol·licitud, realitzar determinats treballs i activitats que suposen un risc d'incendi forestal. 

•Encendre foc per a qualsevol tipus d'activitat, sigui quina en sigui la finalitat. Especialment no es poden cremar rostolls, marges i restes d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria ni fer focs d'esbarjo. Queda exclosa de la prohibició, dintre de les àrees recreatives i d'acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, la utilització dels fogons de gas i de barbacoes d'obra amb mataguspires. Tampoc es pot fer foc per a activitats relacionades amb l'apicultura.
•Llençar objectes encesos.
•Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser causa de l'inici d'un foc.
•Llençar coets, globus, focs d'artifici o altres artefactes que continguin foc.
•La utilització de bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

Darrera actualització: 21.03.2016 | 12:20