Més diversitat vegetal a l'entorn del riu

Última revisió 08-03-2016 10:51
08/03/2016

Ja s'han finalitzat ela primera fase dels treballs de revegetació de diversos trams de la llera del riu Congost.

Les tasques de plantació de nous exemplars per reforçar la diversitat vegetal de l’entorn del riu s'han portat a terme al voltant del pont de Can Jacob i al voltant del Centre de Visitants. 

A la zona verda adjacent al pont, s'hi han plantat espècies llenyoses com sanguinyols, arç blanc, aladern de fulla ampla, roser silvestre i al talús també se n'hi han plantat d'herbàcies com les salicàries i jonc boval.

Pel que fa a l'actuació al costat del Centre de Visitants, s'hi han plantat a més a més de les descrites anteriorment, arç blanc, freixe de fulla petita, àlber, aladern i saüc. 

La segona fase d’aquesta actuació és el control de plantes invasores com són la canya i les acàcies i això es realitzarà segurament a finals del mes de març.