Nova web sobre subvencions europees

Última revisió 03-12-2015 10:02
03/12/2015

La Generalitat de Catalunya, per mitjà de la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea del Departament de la Presidència, ha posat en funcionament un nou servei dedicat als fons de la Unió Europea a Catalunya dins el lloc web d’Afers Exteriors. 

Aquest nou portal reuneix totes les oportunitats de finançament europeu disponible, alerta de les convocatòries en curs per part de les institucions, facilita l’accés a la informació dels Departaments de la Generalitat que intervenen en aquests fons i destaca exemples del que s’ha fet i s’està fent a Catalunya amb finançament europeu.

Es tracta d’un servei web desenvolupat pel Govern pioner a Europa que pretén facilitar a la ciutadania l’accés a la informació sobre oportunitats de finançament europeu

web subvencions europees
web subvencions europees