Dimecres 28 d'octubre, Ple municipal

Última revisió 23-10-2015 11:02
22/10/2015

El proper dimecres 28 d'octubre es portarà a terme una nova sessió ordinària del Ple municipal.

Ordre del dia:

1. Aprovació d’acta núm. 76 corresponent al ple ordinari de 30 de setembre de 2015
2. Despatx d’Ofici
3. Aprovació del contracte de serveis de manteniment i neteja del verd urbà de la Garriga, contracte reservat a centres especials de treball.
4. Aprovació de la modificació del contracte del servei de recollida i transport d’escombraries i recollida i neteja del mercat setmanal.
5. Aprovació de la modificació de les ordenances fiscals corresponents al 2016
6. Aprovació expedient de modificació de crèdits, modalitat crèdits extraordinaris
7. Donar compte de:
a. Informe de la Intervenció i Tresoreria municipal relatiu al compliment de la llei de mesures de lluita contra la morositat i de l’informe relatiu al període mitjà de pagament a proveïdors d’acord amb el reial decret 635/2014, a 30 de setembre de 2015
b. Nota de reparament 2015.05. Nòmines setembre
c. Estat d’execució del pressupost vigent a 30 de setembre de 2015
8. Informes de l’alcaldia
9. Mocions.
10. Precs i Preguntes.

La sessió, que es farà a les 19 h des de la sala de Plens, la podeu seguir en directe per Ràdio Silencia i pel Twitter amb l'etiqueta #plelagarriga.

Ple municpal
Ple municpal