S'obre el termini per demanar les bonificacions de l'IBI

Última revisió 28-10-2015 10:53
22/10/2015

El termini per demanar les bonificacions de l'IBI per famílies monoparentals i les persones vídues serà del 23 d’octubre al 11 de novembre (ambdós inclosos).

L'import de la subvenció serà el següent:

• Famílies monoparentals, tan propietàries com llogaters del 25% de l'import del rebut de l’IBI
• Persones vidues, tan propietàries com llogateres del 50% de l'import del rebut de l’IBI

La presentació de les sol·licituds s’han de fer dins el termini i en la forma que estableix la convocatòria, i s’ha de presentar a l’àrea de Acció Social, al carrer Sant Francesc 1-3 de dilluns a divendres de 9 a 14h i dilluns i dimarts tarda de 16:30 a 19h.

Calendari
Calendari