Finalitza el període de crema

Última revisió 17-03-2015 13:08
17/03/2015

Des d'aquest dimarts 15 de març i fins al 15 d'octubre, no es pot encendre cap foc en terreny forestal. Aquesta prohibició recollida en el Decret 64/1995 té com a objectiu prevenir els incendis forestals. 

Qualsevol petició per fer cremes de foc o d'esbarjo haurà de sol·licitar-se al Agents Rurals 

La norma regula que en els terrenys forestals, estiguin o no poblats d'espècies arbòries, i en la franja de 500 metres que els envolta no es pot encendre foc sigui quina sigui la finalitat. En especial no es podrà fer foc per: Cremar rostolls, marges i restes d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria.

Queda exclosa de la prohibició dintre de les àrees recreatives i d'acampada i en parcel·les de les urbanitzacions la utilització dels fogons de gas i de barbacoes d'obra amb mataguspires.

També queda prohibit llençar objectes encesos; abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser la causa del inici d'un foc; llançar coets, focs d'artifici o d'altres artefactes que continguin foc, i utilitzar bufadors, radials o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.


El Departament d´Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural pot autoritzar, de manera extraordinària, encendre foc per dur a terme les activitats anteriors.

Cap foc al bosc
Cap foc al bosc