Programes per millorar l'ocupabilitat de la població

Última revisió 13-12-2019 14:12
28/10/2019

Amb l’objectiu d’afavorir l’accés al mercat de treball de les persones inscrites al SLO, l’Ajuntament impulsa projectes específics de formació en competències tècniques i transversals.

Aquest curs es preveuen dues edicions de programa Emergeix 2020, dissenyat per a ajudar majors de 40 anys a construir el propi projecte professional. També se n’obrirà una edició adaptada per a joves. Altres propostes seran un curs de coaching, el projecte del SOC “Joves en pràctiques” o el programa per a empreses Encaixa 2020, dissenyat per crear borses de treball d’ocupacions amb molta demanda temporal.

El SLO també treballa conjuntament amb el Consell Comarcal del Servei Comarcal, amb qui gestiona, entre d’altres, un projecte d’actualització professional per a persones aturades dels sectors logístic, del metall i l’automoció (Projecte OIL).

També durant l’any vinent és prevista la convocatòria de nous Plans d’Ocupació Municipal (POM), amb què es contracten persones aturades del municipi per realitzar serveis d’interès general a temporals. Tota la informació sobre els POM i l’oferta formativa del 2020 es publicarà puntualment als canals d’informació de l’Ajuntament.

Programes ocupabilitat
Programes ocupabilitat