Tractament fitosanitari per la plaga del morrut de les palmeres

Última revisió 05-12-2018 14:02
05/12/2018

El divendres 14 de desembre es portarà a terme el tercer i últim tractament de l’any per controlar la plaga del morrut de les palmeres de les zones verdes del municipi d’acord amb el protocol de tractaments recomanat pel Departament de Sanitat Vegetal de la Generalitat de Catalunya.

OBJECTE DEL TRACTAMENT: control de la plaga el morrut i fongs en palmeres

  • DATA: divendres 14 de desembre de 2018 
  • HORARI: a partir de 24 hores
  • PRODUCTE: Epik
  • Materia activa: Acetamiprid 
  • UBICACIÓ: CAP, Passeig dels Til·lers i carrer Bassal

  

El producte que s’utilitzarà és un insecticida. Els condicionants preventius per seguretat són els següents:

  • No entreu en la zona tractada fins que l’aplicació s’hagi assecat. Respecteu les zones senyalitzades.
  • Eviteu el contacte amb les palmeres tractades durant les primeres 24 hores.
  • Per tal de minimitzar les molèsties que es puguin ocasionar, es recomana als veïns propers que durant la realització dels treballs mantinguin les finestres i portes tancades i no deixin roba ni animals domèstics en balcons o terrasses.

  Per més informació podeu consultar la fitxa del producte.

Morrut de les palmeres
Morrut de les palmeres

Documents adjunts