La Garriga, municipi amb més joves de la comarca

Última revisió 05-12-2018 11:14
18/12/2018

La Garriga és el municipi del Vallès Oriental amb el volum de joves (de 12 a 29 anys) més elevat de la comarca: sumen un total del 13,9% del total de la població garriguenca.

Aquesta és una de les dades que s’extreuen de la diagnosi, realitzada durant aquest 2018, que ha de servir per elaborar el proper Pla Local de Joventut, el full de ruta que marcarà les polítiques de joventut dels propers anys.

L’estudi també conclou que a la Garriga, en el 2017, han augmentat les matriculacions en els diferents estudis ofertats al municipi (ESO, Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà), mentre que la matriculació en programes de qualificació professional inicial ha tingut una petita davallada. Pel que fa a resultats, el nombre d’aprovats a quart d’ESO als centres de la Garriga està en nivells lleugerament superiors que a la comarca i a Catalunya, amb un 84% d’alumnes que acrediten l’Ensenyament Secundari Obligatori.

A banda d’aquestes dades, la diagnosi pel Pla de Joventut també aborda aspectes com la feina, l’oci i la cultura, o la participació, entre altres. Per complementar-la, l’Ajuntament també va fer una enquesta, que van respondre més de 100 joves. A partir de les conclusions de la diagnosi, s’elaboraran unes línies estratègiques a tenir el compte pel Pla Local, com millorar l’atenció i acompanyament a joves d’entre 12 i 16 anys vinculats al Casal, potenciar l’orientació laboral i l’oferta cultural i de lleure, o fomentar la participació.

Joves
Joves