Convocatòria per a la selecció de 8 places d'agent de Policia local, grup C2

Procés de selecció per a la provisió de 8 places d’agent de la policia local, 5 places pel sistema d’accés de concurs oposició lliure i 3 places pel sistema de concurs de mobilitat horitzontal, més les vacants que es puguin produir fins a la celebració de les proves, vacants a la plantilla de personal funcionari de l’ajuntament de la Garriga.

El termini de presentació de sol·licituds va del 20/02/2020 al 10/03/2020, ambdós inclosos.

Que cal aportar:

Canals de tramitació:

* Per a la tramitació telemàtica, s'hauran de complimentar els camps de la instància genèrica, adjuntar el formulari específic de sol·licitud degudament complimentat i tota la documentació requerida en el mateix.

19/02/2020
Fins el 18/02/2025
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 27-02-2020 10:58